printing dashboard

Stimuleer duurzaam gedrag én bespaar op kosten

Het Greentimes Printing Dashboard geeft alle collega's inzicht in zijn of haar printgedrag en laat het duidelijke effect zien van bewuster printen. De kleur van het 'boompje' geeft je algemene resultaat aan, een laagje daaronder zie je met behulp van metertjes en grafieken hoe je inspanning zich verhoudt tot jouw eerder behaalde resultaten. Dit is niet zichtbaar voor anderen, je kan wel benchmarken met afdelingen, met de gehele organisatie, of met organisatieonderdelen in het binnen- en buitenland. Zo weet je waar je staat en waar je bijdrage toe leidt.                                                                            

Het Greentimes Printing Dashboard is naast Nederlands in nog 3 talen beschikbaar: Duits, Engels, en Frans. Je selecteert dit zelf.

 

INZICHT door INFORMATIE en COMMUNICATIE


 

Minder printen, meer besparen met het Printing Dashboard

De uitdaging: CO2-uitstoot reduceren. Hoe? Door minder te printen om zo papier en bomen te besparen. 

Het toegankelijke Printing Dashboard van Greentimes toont met metertjes en grafieken het printgedrag van elke medewerker.

  • aantallen prints
  • type prints
  • percentages en verhoudingscijfers

Daarnaast wordt de gerealiseerde CO2-reductie aan iedereen inzichtelijk gemaakt. Collega's zien of hun printgedrag is verbeterd, en hoe de organisatie als geheel het doet. Is iedereen duurzamer gaan printen?

Duurzaam printen: denk na voordat u op print klikt

Wat ziet je in het Printing Dashboard?

Je ziet je maandelijkse printgedrag vanaf de start en tot aan het eind van het printprogramma:

  • percentage en aantallen van de kleuren en zwart-wit afdrukken 
  • percentage en aantallen van de enkelzijdige en dubbelzijdige afdrukken
  • aantal gebruikte vellen
  • rood of groen gekleurd boompje, de kleur toont je succes
  • CO2-reductie, rechtsboven het boompje
  • procentuele besparing rechtsonder het boompje, de score tot de laatste meting
  • in één oogopslag je resultaat

Het is mogelijk jezelf te benchmarken met de organisatie of een afdeling. Je hebt namelijk inzicht in het totale resultaat van alle collega's. De individuele resultaten van collega's zijn niet zichtbaar. Iedere deelnemer aan het printprogramma kan alleen zijn of haar eigen resultaten zien. Anderen niet.

Nóg meer besparingsdoelen

Greentimes biedt meer dan uitsluitend printing Dashboards. Ook data-storagegegevens kunnen via een dashboard aan alle collega's worden getoond. Je ziet zo hoeveel data alle collega's opslaan en welke effecten dit heeft op de CO2-uitstoot. Ook andere dashboard-opties zijn bespreekbaar.

Meer motivatie gewenst?

Wie haalt als eerste dat groene boompje? Soms ziet men het als een competitie en wordt er echt op de werkvloer strijd geleverd voor nog groene boompjes. Dat betekent namelijk nog CO2-meer reductie. Dit kan een ambitie zijn maar is geen doelstelling voor Greentimes. Op verzoek kan Greentimes in overleg een aanvullend incentiveprogramma verzorgen. Neem contact op voor meer informatie.

Software uit de cloud

De printdata die we gebruiken staat op de printserver van de klant. Deze data verzamelen we met software die op geen enkele wijze ingrijpt in het printproces van de organisatie. De datacollectie heeft geen effect op het functioneren van de traditionele printermanagementsoftware van de printerleverancier. De software van de printing dashboards bevindt zich in de cloud. Met behulp van een gebruikersnaam en een wachtwoord krijgt iedere deelnemer van het Greentimes Print Programma toegang tot zijn of haar printing dashboard. De printdata wordt voor de periode van één maand opgeslagen en daarna, op de totalen na, verwijderd. Na de samenwerking wordt álle printdata verwijderd.